top of page

Podcasten Bak maten med Caroline er stedet der du finner dype, ærlige og nyanserte samtaler om maten vår, landbruket og menneskenes rolle i det hele. Gjennom intervjuer utforsker jeg roten av utfordringene vi står overfor i dagens matsystem.

Etter mer enn 10 år i ulike organisasjoner, studier, miljøer, arbeidsplasser og land har jeg tilegnet meg et unikt overblikk over verdikjeden for mat. Både i forhold til hva som fungerer, og hva vi ikke bør ha med oss videre. Bak maten med Caroline springer derfor ut ifra et ønske om systemendring, og å løfte frem reelle løsninger for fremtidens matsystem, som vil bygge opp igjen økosystemer og mennesker, og ta vare på dyra våre.

Fremtidens regenerative matsystem.

bakmaten.no.jpg

Du kan lese mer om podcasten på bakmaten.no 

bottom of page